Groene webhosting

De wereld is een plek die ook voor toekomstige generaties leefbaar moet blijven. Domeinwinkel zorgt er daarom voor dat CO2 uitstoot gecompenseerd wordt door duurzame projecten financieel te ondersteunen.

Samen een duurzamere wereld ...het Domeinwinkel project voor 2016-2017

Het winnen van duurzame energie begint steeds belangrijker te worden nu aardgassen en olie schaars begint te worden en CO2 uitstoot voor de productie en het gebruik van dit soort energie steeds meer schade aan de natuur uitricht.

Domeinwinkel sponsort een lokaal duurzaam energieproject in India. In Himachal Pradesh is een dam gebouwd die via waterkracht van de Baspa rivier een maximum van 300 MW aan energie kan opwekken. Deze groene energie wordt daarna gebruikt om energieleveranciers in India te vergroenen.

Groene webhosting

Domeinwinkel sponsort dit project via een programma van Groenbalans.

Domeinwinkel partners