Dataverkeer is het aantal bytes dat wordt verbruikt door het bezoeken van je website, het versturen van e-mail en al het overige internetverkeer. Als mensen je website bezoeken en data downloaden dan hoort dat ook bij het verbruik van data. Elk webhostingpakket heeft een datalimiet bij Domeinwinkel, maar deze staan dermate hoog dat je hier niet snel aan komt.

Normaal gesproken is het zeldzaam dat je over de datalimiet heen gaat. Mocht je een extreem populaire website hebben dan komt het wel eens voor en kan je door het upgraden van je webhostingpakket alsnog binnen de limiet blijven.