Domeinwinkel stelt hoge eisen aan de beveiliging van WordPress. Daar hebben we meerdere redenen voor, namelijk:

  1. Zo ervaren klanten zo min mogelijk problemen met hun website
  2. Zo ontzien we de servers zodat een snelle verbinding gegarandeerd kan worden
  3. Zo houden we een hoge uptime en minimaliseren we klachten met klanten en servers

Hoe zorgen we ervoor dat jouw website en onze servers beveiligd zijn tegen spammers en hackers?

  1. Domeinwinkel maakt alleen maar gebruik van state-of-the-art hardware en software om haar servers te beschermen. Dit is uiteraard algemene bescherming van het systeem en alle gebruikers op de servers en gebeurd door de zeer goede firewall die gebruikt wordt.
  2. Op user niveau heeft Domeinwinkel per webhostingpakket een brute-force beveiliging ingeschakeld waarbij elke site extra beveiligd wordt tegen inbrekers. Elke aanval wordt vakkundig gedetecteerd en in de kiem gesmoord.
  3. Speciaal voor WordPress websites heeft Domeinwinkel extra beveiliging toegevoegd in de vorm van Patchman. Met Patchman worden dagelijks alle WordPress websites gescand op beveiligingslekken en worden deze direct gemeld aan de klant. Mocht de klant geen actie ondernemen dan worden ze zelfs gedicht, zodat de sites altijd veilig zijn.

 Je WordPress website wordt dus heel goed oor ons beveiligd en in de gaten gehouden, maar het zelf beveiligen en updaten van je WordPress website blijft ook erg belangrijk.