Je wilt iets aanpassen op je website en vervolgens doorloop je de stappen om in te loggen. Je opent een browser en tikt /administrator achter de URL. Zo krijg je toegang tot het inlogvenster van je Joomla website. Dat weet jij, maar hackers ook. Hackers sporen via Google Joomla websites op met hun geautomatiseerde programmaatjes…

Lees meer ›