In onze eerdere artikelen hebben we het al vaker gehad over de snelheid van je website. Zo hebben we gekeken naar het belang van SSD hosting, de juiste hardware en de inrichting van je website.

Talloze tips zijn de revue gepasseerd om je op weg te helpen om jouw website zo snel mogelijk te maken. En ook wij hebben niet stil gezeten en jarenlange effort gestoken in het optimaliseren en fine tunen van onze servers.

Hoe mooi is het dan om onafhankelijk bevestigd te krijgen dat je met de servers van Domeinwinkel de snelste laadtijden van heel Nederland krijgt!     

Het onderzoek naar snelste hosting

Onlangs is er op www.marketingmed.nl een onafhankelijk onderzoek gepubliceerd naar de prestaties van 10 bekende hosting partijen die allemaal beloven snelle hosting op SSD servers te bieden.

De schrijver van het artikel was benieuwd wat SSD eigenlijk betekende voor de snelheid van je website en heeft bij 10 bekende hostingproviders, die adverteren met SSD hosting te werken, een hosting pakket afgenomen.

Hierop zijn de 3 meest gebruikte CMS’en geplaatst; een WordPress website, een Joomla website en een Magento website. Het gaat steeds om exact dezelfde website. Qua hosting pakket is het meest gangbare standaard SSD pakket afgenomen.

Om de snelheid zo objectief mogelijk te meten is er verspreid over de dag 20x een verzoek naar de server gestuurd om de website te laden en de “time to first byte” gemeten.

Om toevalligheden te voorkomen zijn de hoogste en laagste uitschieters buiten beschouwing gelaten. 

De resultaten van het hosting onderzoek

De onderzoeksresultaten zijn nogal opmerkelijk te noemen. Waar je verwacht dat de snelheden wel allemaal bij elkaar zouden liggen omdat ze allen beweren gebruik te maken van SSD hosting wijst de praktijk anders uit.

De Joomla website

De gemiddelde laadtijden voor de Joomla website zijn als volgt:

joomla_hosting_snelheid_test-5357620

Hier is duidelijk te zien dat er enorme verschillen zitten in de laadtijd van de Joomla site! Waar we met Domeinwinkel een gemiddelde “time to first byte” van 239 milliseconden halen komt Transip niet verder dan een gemiddelde van maar liefst 3197 milliseconden.

Dat betekent dat een Joomla site bij Domeinwinkel gemiddeld genomen maar liefst 13x sneller laadt dan bij Transip en de Joomla hosting van Domeinwinkel daarmee de snelste is van allemaal.

Een zelfde soort beeld zien we bij de WordPress site. 

De WordPress website

Wanneer we de gemiddelde laadtijden van de WordPress website bekijken zien we de volgende resultaten:

wordpress_hosting_snelheid_test-5952489

Waar we bij Domeinwinkel wederom de snelste WordPress hosting bieden met een gemiddelde “time to first byte” van 343 milliseconden voor WordPress websites is het nu Hostnet die de minst snelle laadtijden weet neer te zetten en er gemiddeld genomen maar liefst 2709 milliseconden over doet voor de “time to first byte”.

Ook hier is dus te zien dat Domeinwinkel de snelste hosting weet neer te zetten, op de voet gevolgd door Antagonist.

De Magento website

Bij het onderzoeken van de Magento website heeft de onderzoeker deze keer ook Byte meegenomen. Byte beweert een specialist op het gebied van Magento hosting te zijn, dus vandaar dat Byte ook meegenomen is binnen het onderzoek naar Magento hosting.

Wanneer we de gemiddelde laadtijden van de Magento website bekijken zien we de volgende resultaten:

magento_hosting_snelheid_test-1936038

Wederom komt Domeinwinkel ook hier weer als beste uit de bus! Des te opmerkelijk omdat een Magento pakket bij Byte vanaf € 49,- per maand gaat en daarmee aanzienlijk duurder is dan alle andere hosting providers.

Waarom is de SSD hosting van Domeinwinkel zo snel? 

Waarom de verschillen zo enorm groot zijn is voor ons ook een raadsel, maar we kunnen wel aangeven wat wij eraan doen om jouw websites zo snel mogelijk te maken.

  • Apparatuur

Domeinwinkel maakt enkel gebruik van de meest hoogwaardige SSD apparatuur. SSD apparatuur is bij ons ook echt SSD apparatuur en deze heeft jarenlang bewezen van de hoogste kwaliteit te zijn. Dit is de reden dat wij enkel voor deze hoogste kwaliteit kiezen.

  • Inrichting

We kijken zeer kritisch naar de inrichting van onze servers. Zo groeperen wij bijvoorbeeld type CMS bij elkaar zodat de snelheid en veiligheid van alle websites gegarandeerd is én blijft. 

  • Aantallen en verbruik

Er wordt kritisch gekeken naar de aantallen websites die er per server geplaatst worden. Ook is er strikte controle op de grootte van de websites en het verbruik van bandbreedte. Op deze manier zorgen wij ervoor dat alle websites de ruimte en bandbreedte krijgen om probleemloos en supersnel te blijven functioneren.

  • Monitoring

Er wordt binnen Domeinwinkel 24/7 gemonitord wat de status van de SSD servers is. Zien wij mogelijke zaken die de snelheid negatief kunnen beïnvloeden, dan wordt er meteen preventief onderzoek gedaan waar dit aan kan liggen en een (mogelijk) probleem opgelost.

Dit zijn slechts enkele dingen die wij doen om de snelheid van onze SSD hosting ongekend hoog te houden.

Profiteer van de snelste webhosting van Nederland bij Domeinwinkel! 

Voor ons is het uitgevoerde onderzoek een bevestiging wat we al tijden roepen en dat is dat Domeinwinkel nu ook bewezen de snelste is!

Profiteer daarom zelf van de snelste hosting van Nederland en breng jouw website en domeinnamen onder op de snelste servers van Domeinwinkel.